Pages

Monday, June 28, 2010

Kahit Wala Nang Dahilan

Ang aking talino at lakas ng katawan,
Ang salapi at magarang ari-arian.
Mga taong mapagkakatiwalaan,
Paano kung sa isang iglap ay lumisan.

Sunday, June 27, 2010

Count Your Blessings

Count your blessings instead of your crosses;
Count your gains instead of your losses.

Count your joys instead of your woes;
Count your friends instead of your foes.

Stay Connected With Free Updates

Subscribe via Email